Blok shema

Blok shema i način spajanja uređaja.  više

Kontrola prolaza

  • Kontroler za kontrolu prolaza se ethernet komunikacijom
  • 50000 kartica, 20000 logova o događajima
  • 50 različitih vremenskih rasporeda
  • dva čitača, jedna ili dvoja vrata

ACXWEB je kontroler namijenjen za kontrolu prolaza.Na uređaj se mogu spojiti dva čitača kartica (wiegand ili RS485 serijska komunikacija). Kontroler radi u modovima: dva čitača na jednim vratima (ulaz i izlaz na karticu) ili jedan ulazni čitač na vratima, a izlaz na tipku ili kvaku.

Dodatni signali omogućuju praćenje statusa vrata, alarmiranje ako se vrata otvore bez dozvole, kontrola signalnih led dioda i zvučnika na čitačima.

Mogućnost praćenja vanjskih alarma, neovlaštenog otvaranja uređaja i nestanka napajanja.

Mogućnost dodavanja različitih modula za praćenje digitalnih signala ili npr. senzora za mjerenje temperature ili vlage na lokaciji.

Ugrađen WEB server za parametriranje sustava te za testiranje i ispitivanje ožičenja.

50 vremenskih zona omogućuju kreiranje velikog broja mogućih kombinacija ulaza u objekt.

Posebi režimi držanja vrata otvorenima u određenim vremenskim periodima.

Karakteristike uređaja

Stavka Specifikacija
Dimenzije 156 x 124 mm
Procesor 32 bitni ARM CORTEX M4 168MHz
Poluvodički disk NOR FLASH 8MB
Ethernet 10/100 Base
Mod rada Dva čitača-jedna vrata; dvoja vrata sa po jednim čitačem
Čitači Wiegand 26 , 32 , 34 i 37 bitni
Protokoli ARP, ICMP, TCP/IP, HTTP, SNTP
Dodatna komunikacija RS485, 1-wire
Napajanje 12-25 V AC/DC
Radna temperatura uređaja 0-50C
Potrošnja 2W