Programska podrška

 • Inteligentna sobe

  Kontrolni panel

  Ulazni panel za daljinsko otvaranje vrata sobe ili programiranje kartica gostiju ili osoblja

 • Inteligentna sobe

  Kartica za gosta

  Pregled kartica gostiju, parametri kartice, broj kartice, ulaz na šifru ili na karticu, vremenski period u kojem kartica vrijedi

 • Inteligentna sobe

  Programiranje kartice gostiju

  Programiranje kartice gosta, podešavanje datuma boravka gosta u objektu

 • Inteligentna sobe

  Kartice osoblja

  Pregled kartica osoblja, izmjena brisanje i programiranje novih kartica,

 • Inteligentna sobe

  Parametri soba

  Podešavanje sistemskih parametara za svaku sobu.

 • Inteligentna sobe

  Mrežna komunikacija

  Podešavanje komunikacijskih parametara uređaja.

 • Inteligentna sobe

  Ulazni signali

  Pregled statusa senzora u sobi.

 • Inteligentna sobe

  Izlazni signali

  Modul za testiranje izlaznih signalnih elemenata.