Programska podrška

 • Energija i temperatura

  Parametri mreže

  Podešavanje komunikacijskih parametara i ostalih parametara sustava.

 • Energija i temperatura

  Sistemsko vrijeme

  Sustav ima sat realnog vremena sa baterijom. Podešavanje sata se može vršiti sa lokalnog računala ili putem interneta pomoću SNTP protokola.

 • Energija i temperatura

  Online praćenje događaja

  Online mod omogućuje praćenje svih SOS alarma na ekranu. Ispisuje se vrijeme alarma i broj sobe iz koje je alarm pozvan.

 • Energija i temperatura

  Unos parametara soba

  Parametri soba; adresa tipkala naziv sobe i kanal; unose se direktno preko browsera ugrađenog u uređaj. Nikakav dodatni software nije potreban.

 • Energija i temperatura

  Status soba

  Prikaz trenutnog statusa soba. Sobe mogu biti u normalnom statusu, statusu alarma ili u statusu greške komunikacije sa javljačem.