Programska podrška

Uređaj koristi IoT tehnologiju za programiranje i pregled podataka. Kompletna programska podrška i baza podataka nalazi se u samom uređaju i nije potrebno instalirati nikakve dodatne programe.  više

Blok shema

Blok shema i način spajanja uređaja.  više

Webambient

  • praćenje vlage i temperature na objektima
  • alarmiranje putem SMS poruka
  • grafički i tabelarni prikaz izmjerenih podataka
  • mogućnost kontrole 4 senzora vlage i temperature

Webambient je mini web server za mjerenje relativne vlage i temperature u objektima. Izmjereni podaci se spremaju na poluvodički disk u uređaju i u svakom ternutku moguće je izvršiti pregled i analizu izmjerenih podataka. Podaci se mogu pregledati grafički i tabelarno. Za pristup uređaju nije potreban nikakav programski paket. Dovoljan je bilo koji web preglednik.

Na webambient je moguće spojiti do 4 adresibilna senzora temperature i vlage.

Za svaki senzor se može podesiti donja i gornja granična temperatura i vlaga te histereza za svaki alarm.

"Online" mod rada omogućuje praćenje trenutne temperaturena i vlage na monitoru računala. Postoji optička indikacija pojedinog alarma.

Alarmiranje se može vršiti i preko SMS poruka ili e-mail poruka. Sustav može prihvatiti do 5 telefonskih brojeva i 5 e-mail adresa na koje će se slati alarmne poruke. Za svaki senzor posebno se definira na koju od mogućih adresa ili brojeva telefona se šalju poruke.

Svi izmjereni podaci se spremaju na poluvodički disk. Ugrađeni diskovi su posebnim algoritmom zaštićeni od "efekta habanja", što produžuje vijek trajanja diska barem 10 puta. Kapacitet diska je dovoljan da čuva podatke više od 5 godina.

Izmjereni podaci mogu se pregledati grafički i tabelarno. Web stranice ugrađene u uređaj daju jednostavan i pregledan prikaz podataka. Za pregled podataka nije potrebna instalacija nikakvog dodatnog programskog paketa. Sve se nalazi u samom uređaju. Tabelarni podaci mogu se exportirati u excel kompatibilni zapis.

Sat sistemskog vremena ima baterijsku zaštitu. Podešavanje sata vrši se ručno preko za to predviđenog menija ili automatski putem interneta koristeći SNTP protokol.

Putem TFTP protokola moguće je izvršiti backup izmjerenih podataka za tekući mjesec. Vrijeme backupa se može programirati.

Senzori za mjerenje relativne vlage i temperature su poluvodički, adresibilni i mogu biti udaljeni od uređaja maximalno 600 metara.

Karakteristike uređaja

StavkaSpecifikacija
Dimenzije100 x 1000 x 100
Procesor32 bitni ARM CORTEX M4 168MHz
Poluvodički diskNOR FLASH 32MB
Ethernet10/100 Base
Napajanje12V AC/DC
Radna temperatura uređaja0-40C
Potrošnja5W
Senzori temperature i vlageAdresibilni senzor RS485 protokol
Točnost mjerenja vlage+/- 2%RH (Max:+/- 5%RH)
Radno područje mjerenja vlage0-100% RH;
Točnost mjerenja temperature+/- 0.5 C
Radno područje mjerenja temperature-40 do 80 C