Programska podrška

Uređaj koristi IoT tehnologiju za programiranje i pregled podataka. Kompletna programska podrška i baza podataka nalazi se u samom uređaju i nije potrebno instalirati nikakav dodatni programski paket.  više

Blok shema

Blok shema i način spajanja uređaja.  više

Webenergy

  • analiza potrošnje električne energije
  • informacija u svakom trenutku što je uključeno
  • praćenje rada strojeva
  • ušteda energije

Webenergy je mini web server za kontrolu potrošnje električne energije. Izmjereni podaci se spremaju na poluvodički disk u uređaju i u svakom ternutku moguće je izvršiti pregled i analizu izmjerenih podataka. Podaci se mogu pregledati grafički i tabelarno. Za pristup uređaju nije potreban nikakav programski paket. Dovoljan je bilo koji web preglednik.

Webenergy trofazno mjeri struju i napon na mjernome mjestu. Iz izmjerenih podataka dobivaju se informacije o naponu, struji, radnoj, jalovoj i prividnoj snazi te faznome pomaku.

Osim mjerenja struje i napona, webenergy ima mogućnost i priključka 2 senzora temperature. Na taj način dobiju se usporedne krivulje potrošnje energije i kretanja temperature, npr. u objektu i vanjske temperature. Tako je moguće uštedjeti na potrošnji energije regulirajući temperaturu u objektu.

Sustav omogućuje praćenje svih trenutnih mjerenih veličina; napona, snage, struje, faznog pomaka. Sve mjerene veličine se prikazuju "online" po svakoj fazi.

Svi izmjereni podaci se spremaju na poluvodički disk. Ugrađeni diskovi su posebnim algoritmom zaštićeni od "efekta habanja", što produžuje vijek trajanja diska barem 10 puta. Kapacitet diska je dovoljan da čuva podatke više od 5 godina.

Izmjereni podaci mogu se pregledati grafički i tabelarno. Web stranice ugrađene u uređaj daju jednostavan i pregledan prikaz podataka. Za pregled podataka nije potrebna instalacija nikakvog dodatnog programskog paketa. Sve se nalazi u samom uređaju.

Prikaz potrošnje energije dan je za svaku fazu pojedinačno kao i sumarni prikaz sve tri faze. Na ekranu se može odabrati jedna ili više krivulja po želji.

Webenergy omogućava i financijski prikaz potrošnje. Krivulje mogu biti detaljne (prikaz potrošnje energije u 15 minutnom periodu) ili dnevne, prikaz potrošnje u jednom danu. Potrošnja se prikazuje odvojeno za višu i nižu tarifu. Također se dobiva ukupno potrošena energija (i cijena) u danom vremenskom periodu.

Dnevni i mjesečni maximumi prikazuju maximalnu potrošnju u 15 minutnom intervalu. Grafovi se mogu dobiti za cijeli mjesec sa posebno označenim danom i satom kada je postignut mjesečni maximum.

Webenergy također može pratiti i kretanje napona sustava, te prikazati minimalni, maximalni i prosječni napon u 15 minutnom intervalu.

Na uređaj se mogu priključiti i dva senzora temperaure. Senzori su poluvodički, adresibilni i mogu biti udaljeni od uređaja maximalno 100 metara. Senzori su vodootporni, tako da je moguća njihova montaža i van objekta.

Karakteristike uređaja

StavkaSpecifikacija
Dimenzije100 x 1000 x 100
Procesor32 bitni ARM CORTEX M4 168MHz
Poluvodički diskNOR FLASH 32MB
Ethernet10/100 Base
Napajanje230 VAC - trofazno
Radna temperatura0-40C
Potrošnja5W
Mjerenje naponaDirektno
Strujni ulaziStrujni transformatori
Senzori temperatureAdresibilni senzor 1wire