Programska podrška

 • Energija i temperatura

  Info panel

  Podaci o sustavu, iskorišteni prostor na disku, sat i datum, verzija uređaja i trenutno stanje svih senzora.

 • Energija i temperatura

  Parametri senzora

  Parametri senzora, gornja i donja granica temperature, serijski broj senzora, histereza, umjeravanjete adrese za slanje SMS i email poruka u slučaju alarma.

 • Energija i temperatura

  Sistemsko vrijeme

  Sustav ima sat realnog vremena sa baterijom. Podešavanje sata se može vršiti sa lokalnog računala ili putem interneta pomoću SNTP protokola.

 • Energija i temperatura

  Krivulja temperature

  Prikaz kretanja temperature za željene senzore. Krivulja se prikazuje u intervalu od jednog kalendarskog mjeseca sa mogučnošću detaljnog prikaza vrlo kratkih intervala.

 • Energija i temperatura

  Detaljni prikaz

  Krivulja se može uvećati do najmanjih detalja. NA krivulji je moguće prikazati jedan ili više senzora istovremeno odabranih po želji korisnika.

 • Energija i temperatura

  Tabelarni prikaz

  Tabelarni prikaz svih izmjerenih temperatura sa mogučnočću selektiranja po datumu ili po vrijednosti temperature.

 • Energija i temperatura

  PDF HACCP izvještaj

  Mjesečni izvještaj o izmjerenim temperaturama u pdf formatu. Izvještaj je pogodan za objekte koji koriste HACCP sustav.

 • Energija i temperatura

  SMS alarmi

  Sutav može poslati SMS poruke na 5 različitih telefonskih brojeva. Osim postavki moguće je testirati svaki pojedinačni broj te izvršiti provjeru stanja kreditne kartice za slanej SMS poruka.

 • Energija i temperatura

  Podešavanje uzorkovanja

  Sustav omogućuje podešavanje vremena između dva uzorka od 5 minuta do 4 sata. Također se podešava vrijeme u koje sustav šalje SMS poruku o trenutnom stanju svih mjerenih veličina.

 • Energija i temperatura

  Backup podataka

  Podešavanje dnevnog spremanja izmjerenih podataka na centralno računalo. Podaci se šalju preko TFTP protokola.

 • Energija i temperatura

  Online mod rada

  Prikaz trenutnih temperatura na senzorima i njihovo stanje (normalno stanje ili alarm). U slučaju alarma može se aktivirati zvučni signal.