Programska podrška

Uređaj koristi IoT tehnologiju za programiranje i pregled podataka. Kompletna programska podrška i baza podataka nalazi se u samom uređaju i nije potrebno instalirati nikakav dodatni programski paket.  više

Blok shema

Blok shema i način spajanja uređaja.  više

Webtermo

  • praćenje temperature proizvodnih procesa
  • alarmiranje putem SMS poruka
  • HACCP izvještaji
  • mogućnost kontrole 8 mjernih točaka

Webtermo je mini web server za kontrolu temperature u objektima. Izmjereni podaci se spremaju na poluvodički disk u uređaju i u svakom trenutku moguće je izvršiti pregled i analizu izmjerenih podataka. Podaci se mogu pregledati grafički i tabelarno. Za pristup uređaju nije potreban nikakav programski paket. Dovoljan je bilo koji web preglednik.

Na webtermo je moguće spojiti do 8 adresibilnih senzora temperature.

Za svaki senzor se može podesiti donja i gornja granična temperatura, histereza alarma i parametar korekcije senzora.

"Online" mod rada omogućuje praćenje trenutne temperature na monitoru računala. U slučaju pojave alarma, aktivira se zvučni alarm na računalu preko kojeg se vrši nadzor.

Alarmiranje se može vršiti i preko SMS poruka ili e-mail poruka. Sustav može prihvatiti do 5 telefonskih brojeva i 5 e-mail adresa na koje će se slati alarmne poruke. Za svaki senzor posebno se definira na koju od mogućih adresa ili brojeva telefona se šalju poruke.

Svi izmjereni podaci se spremaju na poluvodički disk. Ugrađeni diskovi su posebnim algoritmom zaštićeni od "efekta habanja", što produžuje vijek trajanja diska barem 10 puta. Kapacitet diska je dovoljan da čuva podatke više od 5 godina.

Izmjereni podaci mogu se pregledati grafički i tabelarno. Web stranice ugrađene u uređaj daju intuitivan i izuzetno atraktivan prikaz podataka. Za pregled podataka nije potrebna instalacija nikakvog dodatnog programskog paketa. Sve se nalazi u samom uređaju.

Sustav omogućuje jednom dnevno slanje SMS poruke sa trenutnim stanjem temperatura. Moguće je podesiti vrijeme kada će se poslati SMS poruka.

Webtermo daje izvještaj o temperaturama prilagođen HACCP zahtjevima. Izvještaj se dobije u PDF formatu i pogodan je za spremanje u arhivu.

Sat sistemskog vremena ima baterijsku zaštitu. Podešavanje sata vrši se ručno preko za to predviđenog menija ili automatski putem interneta koristeći SNTP protokol.

Putem TFTP protokola moguće je izvršiti backup izmjerenih podataka za tekući mjesec. Vrijeme backupa se može programirati.

Senzori za mjerenje temperature su poluvodički, adresibilni i mogu biti udaljeni od uređaja maximalno 100 metara. Svaki senzor ima svoj jedinstveni serijski broj. Senzori su vodootporni, tako da je moguća njihova montaža i van objekta.

Karakteristike uređaja

StavkaSpecifikacija
Dimenzije100 x 1000 x 100
Procesor32 bitni ARM CORTEX M4 168MHz
Poluvodički diskNOR FLASH 32MB
Ethernet10/100 Base
Napajanje12V AC/DC
Radna temperatura uređaja0-40C
Potrošnja5W
Senzori temperatureAdresibilni senzor 1wire protokol
Točnost senzora+/- 0.5C
Radna temperatura senzora-40C do +80C